Ontstaan

 

In de carnavalwereld die stilaan op volle toeren gaat is er in het jaar 2002 een nieuwe vereniging herboren namelijk Centrum BelgiŽ  (C.B.).

De eigenlijke bakermat van C.B. lag in Aarschot in de jaren 1968, en in het staatsblad geregistreerd onder het nummer 012829. met als pioniers  Meulemans L.   De Dam J.  Van Goethem R. en andere. De federatie had tot doel het in stand houden en ontwikkelen van folklore in verband met carnaval.

Een woord van dank gaat naar de carnavalsvereniging "De Bierpruvers" uit Ekeren waar ik van hun prinses Jeannine de eerste pin van Centrum BelgiŽ mocht ontvangen deze pin is uit het jaar 1968. (zie op de site ordes en pins) C.B.

Een ander streefdoel was en is de verschillende verenigingen nauwer samen te brengen en contacten uit te wisselen. De uitreiking van een jaarlijkse 'Uilenspiegelprijs' aan de actieve carnavalist van C.B. was het hoogtepunt van de vereniging. Helaas kwam er in 1989 een voorlopig einde aan deze bloeiende federatie.

Maar Van Goethem Reginald uit Oudegem was al jaren aan het dromen zijn grootste wens was het heropstarten van Centrum BelgiŽ . na zijn ziekte is hij er dan toch in geslaagd dit doel te bereiken.  In januari 2002 samen met een bestuur en tal van leden die geen onbekenden zijn in carnavalmiddens, mocht de heroprichting een feit genoemd worden. Deze maal niet als een federatie maar als een feitelijke vereniging,de doelstellingen het embleem zijn hetzelfde gebleven. De jaarlijkse Uilenspiegel prijs is vervangen door een aanstelling van een driegestern naar Duits model.

Boer - Prins - Jongvrouw

Naar wij menen enig in BelgiŽ en door Centrum BelgiŽ naar voor gebracht. Deze worden jaarlijks aangesteld door C.B. op de pronkzitting met feestmaal waar de aangesloten leden hun jaarorde oorkonde, en pin ontvangen. Het ordefeest en aanstelling van het driegestern gaat door op de vierde zondag van de maand oktober.

Iedereen kan lid worden van Centrum BelgiŽ carnavalsverenigingen, individuele carnavalisten  enz. Het lidgeld voor de periode van een jaar bedraagt 25 Euro voor individuele leden, en 30 Euro voor verenigingen. Voor info en inlichtingen zie info of neem contact op met leden van de beheerraad & commissarissen zie contact