Ontstaan

 

Het begon allemaal in 1968...

In de schoot van de ‘Gilde der Kasseistampers’ van Aarschot en onder impuls van de toenmalige burgemeester der stad, Jan Van Nuffelen (tevens hoofdman van de Gilde), van voorzitter Jaak    Holemans en de bestuursleden Louis Meulemans en René Aerts, en ingevolge de vraag van andere carnavalsverenigingen in België, werd in de loop van augustus 1968 besloten een Nationale federatie op te richten. De eerste vergadering ging door te Aarschot op 13 oktober 1968. Op deze vergadering waren aanwezig, afgevaardigden uit Brugge, Hasselt, Halen, Tienen, Mechelen, Wetteren, Eupen en Aarschot. De oprichting van de federatie ging door op de vergadering te Aarschot op 17 november 1968. Verdere besprekingen, onderhandelingen en het opstellen der statuten nam heel wat tijd in beslag en het zou nog duren tot 1973 vooraleer alles in kannen en kruiken was. In februari 1973 werd de stichting officieel met de ondertekening der statuten door: Aerts René uit Aarschot, Anthoon Karel uit Leuven, Dressaert Gaston uit Tienen, Holemens Jaak uit Aarschot, Jacobs Frans uit Geel, Knap Adolf uit Tienen, Lavaerts Hedwig uit Aarschot, Meulemans Louis uit Aarschot, Tubbeckx Alfons uit Geel, Van Boxem Freddy uit Mechelen, Van Dam Jan uit Mechelen en Vandeput Louis uit Herent.

Enkele documenten van ontstaan C.B. zie onderaan pagina.

Een eerste officiële bijeenkomst wordt belegd in juli 2002...

Het verslag van 19 juli 2002 laat ons weten dat volgende punten op de agenda staan:

1. Opening van de vergadering.

2. Bekendmaking en overhandiging van de inwendige reglementen.

3. Samenstelling van een bestuur

4. Correspondentie

5. Bespreking van kledij en orde CB.

6. Voorstel Ordefeest

7. Rondvraag

8. Varia

Na een eerste kennismaking met de talrijke aanwezigen en de bespreking van de reglementering werd overgegaan tot de samenstelling van een eerste bestuur. Het resultaat zag er als volgt uit; De internationale voorzitter werd Jean Vrijsen, terwijl Rich Van Goethem de functie van nationaal voorzitter werd toebedeeld. Als ondervoorzitter werd Henri De Vriendt aangesteld, als secretaris Gontran De Groodt en als feestleider Albert De Bock. Er werden tevens een aantal commissarissen benoemd, met name Arthur Baeyens, Francois Verhoeven en Danny Namur. Een bestuur dat wel degelijk bestond uit een aantal mensen met een heel rijke carnavalservaring. Een volgend belangrijk punt was het bepalen van de kledij voor deze mensen. Na enig overleg werd besloten de kledij vast te leggen als volgt: zwarte smoking, wit hemd, rode strik, en een roodwitte steek. Tevens werd bepaald dat de orde (logo CB) zou worden gedragen onder de strik. Betreffende het voorstel van het Ordefeest werd besloten dat dit zou plaatsvinden op de vierde zondag van oktober in het ‘Hof ter Meyghem’ te Oudegem (Dendermonde). Verder werden nog een aantal punten besproken die van algemeen belang waren voor de toekomst van de vereniging.

 

Op 12 september 2002 had reeds een volgende vergadering plaats in de zaal van café ‘De Filosoof’ te Oudegem. Op deze bijeenkomst werden onder meer het scenario van het komende Ordefeest besproken en werden enkele wijzigingen doorgevoerd aan de statuten en het huishoudelijk reglement. Enkelweken later, namelijk op 10 oktober werden enkele nieuwe bestuursleden voorgesteld en aangenomen, onder wie Enrico Leclair en Luc Neetens. Het nakende Ordefeest zou de officiële start van CB betekenen. De inschrijvingen liepen vlot binnen en wat belangrijk was, er waren kandidaturen voor de functies van Prins, Boer en Jonkvrouw! De voorwaarden hieromtrent waren dat drie personen uit eenzelfde regio (ofprovincie) dienden te komen en zich moesten bewust zijn van het feit dat hen een drukke agenda wachtte. Als eerste Driegestern werden tijdens het Ordefeest verkozen: François Verhoeven als prins, Georges Van Haute als boer en Danny Van Gendt als jonkvrouw. Op dat ogenblik was er ook reeds sprake over de organisatie van de ‘Nacht van het Driegestern’. Het lag in de bedoeling ook jaarlijks een bal te organiseren, teneinde op die manier toch ook de kas enigszins te spijzen. Later zal blijken dat ook deze organisatie telkenjare héél wat succes kent! Kortom, de inzet van de bestuursleden en de commissarissen resulteert in positieve zin en dat is uiteraard een stimulans om de zaken nog met meer ambitie aan te pakken. Het vele werk van secretaris Gontran, dat men alvast niet mag onderschatten, is en zal de basis blijven van dit resultaat. Het moet gezegd dat hij toch wel de basis van Centrum België mag worden genoemd. Hij spendeert omzeggens elke vrije minuut aan de vereniging, wat uiteraard iedereen en vooral de vereniging ten goede komt. Voorzitter Van Goethem staat hem bij met goede raad en deelt zijn ervaring, wat de basis zeker nog versterkt.

 

Voor de aanvang van het carnavalsseizoen 2002-2003 neemt Centrum België een nieuwe start, of moeten we het een ‘heropstanding’ noemen? De pioniers uit 1968, waaronder L. Meulemans,J De Dam en R. Van Goethem hadden er indertijd voor gezorgd dat de vereniging toch wel enigszins op de carnavalskaart stond. Rich Van Goethem droomde er al lang van om Centrum België opnieuw op te starten. De bekendheid van de vereniging, in het ondertussen toch wel verre verleden, lag aan de basis van deze beslissing. CB was toen ook al actief in gans het land en kende heel wat leden in de verschillende provincies. Rich bleef er over doordraven en wou en zou Centrum België terug lanceren. Ondanks zijn ziekte vond hij het nodige doorzettingsvermogen en wist in januari 2002 zijn droom waar te maken. De vereniging was opnieuw een feit! Het was deze keer wel niet als een federatie, maar als feitelijke vereniging. De doelstelling en het logo bleven ongewijzigd Driegestern... Prins, Boer en Jonkvrouw... Rich Van Goethem wist zich te omringen met enkele mensen die zich in de carnavalswereld reeds vele jaren verdienstelijk maakten. Toen CB als federatie bestond, reikte men jaarlijks de Uilenspiegelprijs uit aan een actieve carnavalist. Dit veranderde bij de nieuwe start. Geen Uilenspiegelprijs meer, maar de aanstelling van een Driegestern naar Duits model. Verder in dit werk komen we zeker nog terug op de voorwaarden en bijzonderheden omtrent deze aanstelling. De heropstart van de vereniging was alleszins niet in dovemansoren gevallen. Al vlug dienden zich een groot aantal leden aan. En op 27 oktober 2002 had een eerste Ordefeest plaats in ‘Hof ter Meyghem’ te Oudegem, nabij Dendermonde. Het feest kende van bij de aanvang heel wat bijval. Een honderdtal leden schreven zich in en het werd een onvergetelijke dag voor de aanwezigen. Zij konden er onder andere kennis maken met het nieuwe Driegestern dat werd verkozen door het bestuur uit verschillende kandidaten. De provincie Oost-Vlaanderen was als eerste aan de beurt. Prins François Verhoeven mocht zich omringen met Georges Van Haute als boer en Danny Van Gendt als jonkvrouw.

 

Het werd meteen een succesformule. Het Driegestern, dat Rich Van Goethem vormde naar een idee dat hij had ‘meegebracht’ bij zijn talrijke bezoeken aan het carnaval in Keulen, werd  een graag geziene gast op diverse activiteiten in het ganse land. De intredes, onder begeleiding van een aantal ‘dansmariekes’ was telkens zeer opmerkelijk en werd voor maandenlang een gespreksonderwerp in carnavalsmiddens. We mogen besluiten dat het een ‘schot in de roos’ was... De heropstart van de vereniging bleek dus méér dan een succes en dit zou later nog meer duidelijk worden. Het was alvast een succesrijke formule die de carnavalswereld ten goede kwam en menigeen verwonderd deed opkijken. Op het einde van het seizoen werd de ‘Eerste Nacht van het Driegestern’ georganiseerd in Gent. Een organisatie die eveneens van meet af aan succes kent!

het huidige bestuur kan men terug vinden op pagina Bestuur.

Commissarissen vind men terug op pagina  Commissarissen Contact.

 
 
 

Kan een afbeelding zijn van 18 mensen

 
Op de eerste rij eerste links Fred Gods (Gilde van Tielebuis Diest), eerste rij tweede links Jaak Nijssens (Gilde van Tielebuis Diest) eerste rij derde van links Tubbeckx A. (Heikneuters Geel) eerste rij vijfde van links Meulemans Louis (Kasseistampers Aarschot) Tweederij eerste van links Gust Cleement (Gilde van Tielebuis Diest) tweede rij derde van links Frans Jacobs (Heikneuters Geel) derderij derde van links Ward Lauwers (Gilde van Tielebuis Diest)
 
 

De eerste pins en orde C.B.