Aan de kandidaten driegestern of prinsenpaar wordt gevraagd het reglement te lezen indien ze akkoord gaan met het reglement teken voor goedkeuring .Kandidaten sturen hun aanvraag naar de nationale voorzitter of secretaris ondergesloten omslag of via mailadres.

 

Aan de kandidaten kinderprins of kinderprinses wordt gevraagd het reglement te lezen indien ze akkoord gaan met het reglement teken voor goedkeuring .Kandidaten sturen hun aanvraag naar de nationale voorzitter of secretaris onder gesloten omslag of via mailadres.

 
voor inlichten volstaat het contact op te nemen met één van de bestuursleden of commissarissen :
 
CONTACT
 
 
 
 
Statuten Feitelijke vereniging Wat is een Feitelijke vereniging  
 

 

 
 
Inwendige reglementen Aanvullende reglementen
 

 

 
 
 
Inschrijvingsformulier commissaris C.B. Taak commissaris C.B.
 

 

 
 
 

Inschrijvingsformulier individuele leden C.B.

Inschrijvingsformulier verenigingen C.B.
 

                                          

 
 
 
Formulier aanvraag Driegestern Prinsenpaar. Formulier aanvraag Driegestern Prinsenpaar.
 

                                            

 
 

                           Reglementen driegestern.                                                  Reglementen prinsenpaar.

 

 

 
 
 
Formulier goedkeuring reglementen driegestern.   Formulier goedkeuring reglementen prinsenpaar.

                                                                   

 

 
 
 
Inschrijving formulier kinderverkiezing NL Inschrijving formulier kinderverkiezing FR.  
 

 

 
 
Reglementen kinderverkiezing NL Reglementen kinderverkiezing FR.